Rektor

Mitt namn är Jan Ohlsson och jag är rektor på Fria Läroverken i Karlstad sedan hösten 2016. Innan jag tillträdde som rektor arbetade jag som biträdande rektor på skolan.

Fria Läroverken är en gymnasieskola där du får utrymme att göra mer av det du gillar och samtidigt få en riktigt bra utbildning. Vi utgår från dina intressen och låter dem prägla din skolgång.

Vår skola präglas av god stämning mellan elever och mellan elever och lärare. Det är högt i tak, mycket spännande som händer och jag kan lova dig tre stimulerande, roliga och lärorika år om du väljer att gå på Fria Läroverken i Karlstad.

Välkommen!