Försäkringar

 


Fösäkringsgivare: Länsförsäkringar

Försäkringstagare: Karlstad kommun

Kollektiv olycksfallsförsäkring i Länsförsäkringar finns för våra elever på Fria Läroverken dygnet runt.

Om en elev skadar sig på skoltid bör elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar i Karlstad. Ange försäkringsnummer: 437635. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg och dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar.

Telefon: 054-775 15 00