Försäkringar


Karlstads kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar Värmland. Ange försäkringsnummer 437635 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar Värmland.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Värmland

Försäkringstagare: Karlstads kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 437635

Skadeanmälan: Via telefon: 054 – 775 15 00, mail: personskada@LFvarmland.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida


Försäkring under praktikperiod
Elever som är ute på praktik i mer än 15 veckor kan få ersättning genom Kammarkollegiet.
Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets hemsida