Teknik

Informations- och medieteknik / Teknikvetenskap

Vi på Fria Läroverken i Karlstad har drivit Teknikprogrammet i fem års tid och hunnit komma långt i vår specialisering mot programmering, webb och IT. Fria Läroverken i Karlstad är en skola med engagerade lärare och ett modernt arbetssätt. Du som går Teknikprogrammet är viktig, för oavsett hur framtidens teknik ser ut så kommer just du att vara med om att utveckla och underhålla den. Våra ledord är verkligt lärande, entreprenörskap och innovation. På Fria får du en bra grund för framtiden!

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling och som siktar på vidare studier till ingenjör eller andra tekniska universitetsutbildningar efter gymnasiet. Det som är speciellt med just vårt teknikprogram är att det är mer praktiskt orienterat än vad som är normalt för ett högskoleförberedande program. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med olika praktiska övningar där vi tillämpar det som vi lärt oss.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Fria Läroverkens Teknikprogram samarbetar med olika webbföretag och Karlstads universitet. Stora delar av vår kemi- och fysikundervisning sker i universitetets labbsalar. Precis som på alla skolans program erbjuder vi alla våra elever möjligheten att göra praktik.

Efter gymnasiet

Utbildningen leder till yrken som:

  • Civilingenjör
  • Systemutvecklare
  • Webbutvecklare
  • Spelutvecklare

Du har under din gymnasieutbildning på Teknikprogrammet fått en bra grund för vidare studier. Efter gymnasiet har du stor valfrihet och kan studera vidare på högskolor och universitet runt om i landet. Du får även behörighet till samtliga civilingenjörsprogram.

Dina tre år på Teknik

Första året

Du får en bred förståelse för programmet och upptäcka IT- och ingenjörsbranschens yrkessfär. Det är fokus på teknik och människans användande av teknik, samtidigt som du läser förberedande kurser inför en högskoleutbildning.

Andra året

Ger dig möjligheter att utvecklas inom teknikområdet och hitta ditt specialområde. Fokus ligger här på att du skall få fortsätta utveckla dina baskunskaper inom ingenjörsyrket och även fördjupa dig inom teknikinriktningen/mjukvaruutvecklingen.

Sista året

Du läser fördjupningskurser inom till exempel Programmering, Gränssnittsdesign, Design eller Webbutveckling; eller teknikområdet och fördjupande inom matematik beroende på inriktning. Dessutom har du möjligheten att själv välja intresseinriktning för din utbildning och genomföra ditt gymnasiearbete. Ditt val kan hjälpa dig att uppnå en särskild behörighet för högskolan eller ge dig möjlighet att specialisera dig inom teknikområdet.