Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program, därför lägger vi stor vikt vid att du blir väl förberedd för studier vid ett universitet. På Fria Läroverken arbetar vi utifrån ett formativt arbetssätt där det är centralt att du förstår vart du befinner dig kunskapsmässigt och hur du ska ta steget vidare i din kunskapsutveckling. Lärarna arbetar med att uppmärksamma, möta och se dig i syfte att du ska nå din högsta potential. Vi vill att ett samhällsprogram alltid ska vara här och nu, därför är dagsaktuella händelser och debatter en naturlig del av undervisningen.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Dina tre år på Samhällsvetenskap

Första året

Du läser studieförberedande ämnen och lär dig hur du tillgodogör dig kunskap på ett framgångsrikt sätt. Du bekantar dig med beteendevetenskapen genom riktad undervisning i samtliga ämnen. Under två förmiddagar i veckan har du möjlighet att ägna dig åt ditt idrottande eller den träning du inte vill vara utan.

Andra året

Du fortsätter att utveckla dina studieförberedande kunskaper och förmågor. Du läser dina första beteendevetenskapliga kurser och dina övriga ämnen erbjuder dig spännande projekt inom samma område. Du fortsätter att idrotta och träna två gånger i veckan.

Sista året

Du läser både breddande och fördjupande kurser inom beteendevetenskapen. Genom ditt val av intresseområde och gymnasiearbete formar du din egen utbildning för att uppnå särskild behörighet för högskolan och/eller en specialisering inom idrott och ledarskap.