Naturvetenskap

Naturvetenskap / Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet på Fria Läroverken kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Vi gör detta för att förbereda våra elever för studier på universitet och högskola där förmågan att kunna tillämpa de teorier man lärt sig är avgörande för att nå resultat.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Genom alla tre årskurserna kommer förberedelserna för vidare studier löpa som en röd tråd. Detta innebär att vi blandar traditionell undervisning och intressanta lektioner med allt mer utmanande och avancerade uppgifter och projekt. Lärarens roll är att erbjuda struktur och tydlighet, men samtidigt coacha och utmana utefter varje elevs behov och intressen. Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.


En modern utbildning förankrad i historien

För att kunna tillämpa teori och befästa kunskaper är det viktigt att teorin sätts i ett sammanhang, allt ifrån den vetenskapliga utvecklingens historiska bakgrund till förståelse för modern teknik och den senaste aktuella forskningen. Ett brett perspektiv ger fler värdefulla resonemang och fördjupade diskussioner i klassrummet.


Samarbete med Karlstad universitet

Vi har ett nära samarbete med Karlstad universitet och har anpassat utbildningens innehåll efter vad som efterfrågas på högre utbildningar. Dessutom kommer bl.a. laborationer att genomföras i universitetets lokaler, vilket ger oss tillgång till den senaste utrustningen. Efter tre år på programmet har du en god förståelse för hur studier på högskolenivå fungerar och du har fått träna på de egenskaper som krävs för att lyckas i den miljön.


Aktiv matematikutveckling

Vi arbetar aktivt med att utveckla matematikämnet så att undervisningen blir mer verklighetsnära och relevant för eleverna. Detta gör vi bland annat genom att introducera olika digitala verktyg samt programmering för att lösa problem.


Fantastiska gymnasiearbeten

Beviset på de kunskaper och förmågor som gymnasieelever tillgodogör sig och utvecklar under gymnasietiden finns i det avslutande gymnasiearbetet som alla elever genomför. På vårt naturvetenskapsprogram startar den processen redan i årskurs ett och är en levande och ständigt pågående process under hela utbildningen.