Nöjdhet & Betyg

Mycket nöjda elever

Eleverna är mycket nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro, trivs och kan rekommendera skolan.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

Värdet på arbetsron är lägst, men högt jämfört med svensk skola i övrigt.

 

Betyg

Andelen examensbevis på Fria Läroverken Karlstad motsvarar genomsnittet i kommunen. Den är något bättre än genomsnittet på Samhällsvetenskapsprogrammet, yrkesprogrammen, Barn- och Fritid samt El- och energiprogrammet. På Teknik-, och Estetprogrammet var antalet elever för få för att redovisa (..).

Betygspoängen är högre än genomsnittet i kommunen på Ekonomiprogrammet och i nivå med genomsnittet i kommunen på de högskoleförberedande programmen samt El- och energiprogrammet. På Samhällsvetenskapsprogrammet var betygspoängen för låg 2016.

På Naturvetenskapsprogrammet är målet att nå minst 88% andel examensbevis till de första eleverna tar studenten 2018 och minst 15,0 i betygspoäng.

betyg