Innovation


För att bli en exceptionell skola krävs en vilja att ständigt utvecklas och lära nytt. Våra lärare strävar hela tiden efter att ligga i framkant och att ta tillvara innovationer och nya rön inom pedagogik. På så sätt kan vi säkerställa att vi alltid ger våra elever bästa möjliga utbildning. Vi jobbar ofta med olika utvecklingsprojekt där vi testar nya pedagogiska metoder och tillvägagångssätt i syfte att ständigt utmana oss själva. Utvecklingsprojekten gör vi ofta gemensamt inom Fria Läroverken så att både lärare och elever kan lära av varandra och känna att man är en del av något som är större än sin egen skola.

Hos oss får alla elever tillgång till en egen dator redan från start, men denna ersätter aldrig läraren. Istället är datorn ett praktiskt verktyg för övningar och research, för individuell planering och kontakt mellan elever och lärare. Vi ställer höga krav på alla våra lärare. De ska inte bara vara engagerade, duktiga pedagoger och specialister på sitt ämne. De ska dessutom arbeta aktivt med ny teknik när det kommer till planering och genomförande av undervisningen.


Datorn som verktyg för lärande

Det händer mycket inom forskningen runt inlärning och vi följer utvecklingen med lika nyfikna som kritiska ögon. Det innebär att vi är snabba med att använda det som vi ser fungerar men förkastar lösa experiment. Ett exempel är hur vi arbetar med det vi kallar transformering och som hos oss innebär att IT-stött lärande används på ett sätt som tillför nya dimensioner till lärandet.

Hos oss får alla elever tillgång till en egen dator redan från starten, men den ersätter aldrig läraren. Istället är den ett praktiskt verktyg för övningar och research, individuella planer och kontakt mellan eleverna i olika projekt.


Internationalisering

På Fria Läroverken har vi en lång tradition av att arbeta internationellt. Det är en viktig del i vårt uppdrag att förbereda våra elever för en karriär i ett allt mer globaliserat samhälle. Det internationella arbetet består i att delta i olika projekt tillsammans med skolor från olika delar av världen, att erbjuda både elever och lärare möjligheten att göra praktik i ett annat land, att upparbeta och underhålla ett globalt nätverk av samarbetsskolor i olika syften och att uppmuntra elever att medverka i olika internationella tävlingar och events.