Försäkringar

 


Försäkringstagare

Samtliga elever inskrivna inom Gymnasieskolor i Syd AB.
När gäller försäkringen

Dygnet runt inklusive lov, så länge eleven är inskriven vid skolor inom Gymnasieskolor i Syd AB.

 

Försäkringsnummer

KF2766128-009

 

Åtgärder vid skada

Sök läkare eller tandläkare
Spara alla kvitton i original
Ring Folksam på 0771-96 09 60 och uppge alltid försäkringsnumret ovan

 

Omfattning i korthet

Läkekostnader, faktiska kostnader
Tandskadekostnader, faktiska kostnader
Resekostnader, faktiska kostnader
Skadade kläder/glasögon i samband med olycksfall, högst 0.25 basbelopp ( c:a 10 000 kr ). Läkare måste uppsökas.
Medicinsk rehabilitering, högst 1 basbelopp
Medicinsk invaliditetunder 50%, högst 10 basbelopp
över 50% högst 20 basbelopp
Tekniska hjälpmedel högst 1 basbelopp
Dödsfall p.g.a. olycksfall 0.5 basbelopp

 

Ovanstående beskrivning är kortfattad, fullständiga villkor kan du få genom Söderberg&Partners, kontaktpersoner enligt nedan:

Lena Herngren, 036-30 49 63 eller lena.herngren@soderbergpartners.se
Annika Sundberg, 0500-44 77 32 eller annika.sundberg@soderbergpartners.se