APL LÅ 17/18


Klass

Höstterminen

Vårterminen

Handel 17 V. 22
Handel 16 V. 40-43 V. 10-11
Handel 15 V. 47-50 V. 15-18
HVFRI 17 V. 22
HVFRI 16 Torsdagar f o m v. 40 Tisdagar
HVFRI 15 V. 46-50 Torsdagar
EEDAT 17 V. 22
EEDAT 16 V. 40-43 V. 10-11
EEDAT 15 V. 47-50 V. 15-18