APL LÅ 18/19


Klass

Höstterminen

Vårterminen

HAHAN18A v. 20
HAHAN17A v. 47 – 50 v. 14 – 15
HAHAN16A v. 40 – 43 v. 10 – 13
HVFRI18A v. 20
HVFRI17A v. 47 – 50 v. 14 – 15
HVFRI16A v. 40 – 43 v. 10 – 13
EEDAT18A v. 20
EEDAT17A v. 47 – 50 v. 14 – 15
EEDAT16A v. 40 – 43 v. 10 – 13