Introduktionsprogram

IMPRO och IMPRE

Våra introduktionsprogram ger dig som saknar behörighet till gymnasiet nya möjligheter. Genom att gå något av programmen kan du skaffa dig behörighet till något av de nationella programmen. Antagning till våra introduktionsprogram sker i mån av plats på de nationella programmen.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Preparandutbildning – IMPRE

Preparandutbildning ska ge dig behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas individuellt och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. Den här utbildningen kan också sökas av dig som är behörig till ett yrkesprogram, men inte till ett högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val – IMPRO

Den här utbildningen ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du söker hit och den står öppen för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du kan om det är möjligt följa kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

Vi erbjuder IMPRO-platser på följande program i mån av plats: 

Hantverksprogrammet, Frisör, programkod IMPROHVFRI
El- och energiprogrammet, programkod IMPROEE
Handels- och administrationsprogrammet, programkod IMPROHA