Nöjdhet & Betyg


Eleverna trivs

Eleverna är väldigt nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro, trivs och kan rekommendera skolan. De t o m gillar skolmaten.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

Värdet på arbetsron är lägst, men – tyvärr – högt jämfört med svensk skola i övrigt.

 

Betyg

På Fria Läroverken Karlshamn får alla elever examensbevis på alla program. Det är mycket bra, väsentligt bättre än genomsnittet i kommunen och väldigt ovanligt. För Handels- och administrationsprogrammet är målet 100% till våren. Inga elever gick ut programmet våren 2016.

Den totala betygspoängen är i stort sett densamma som i kommunen i genomsnitt och bättre än genomsnittet på alla yrkesprogram. På Samhällsvetenskapsprogrammet är den dock fortfarande lägre än genomsnittet i kommunen.

betyg