Ledarskap

Vårt intresseområde Ledarskap är för dig som vill utveckla dina ledaregenskaper och lära dig mer om mänskligt beteende. Med olika ledarskapsteorier som grund kommer du att få genomföra olika projekt där vi tränar på olika former av ledarskap.

För dig som vill:
…genomföra skarpa projekt.
…utveckla dina ledaregenskaper.
…lära dig mer om människors beteende.
…förstå sambandet mellan teorierna och det praktiska genomförandet