Elevhälsa


På Fria Läroverken har vi ett elevhälsoteam, EHT-team för att stödja alla elever på skolan. Teamet träffas varje tisdag för att diskutera vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar även förebyggande.

Teamet består av: rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Vid behov kallas även skolläkaren och skolpsykolog in för konsultation.

Kontakt: camilla.soderback@laroverken.se


Sjukanmälan: 073-519 29 30

Specialpedagog & speciallärare

Lisa Markkula arbetar som specialpedagog. Lisa finns på plats på skolan tisdagar. Henne kan du träffa när du vill ha hjälp med att strukturera upp ditt arbeta eller hjälp med dina ämnen. Hon hjälper dig även  att hitta ditt sätt att studera på bästa sätt.

Vill du komma i kontakt med Lisa gör du det genom att mejla:
inga-lisa.markkula@laroverken.se eller ringa/sms:a på telefonnummer: 073 – 519 29 38

Henrik Petersson arbetar med specialundervisningen. Henrik träffar du alla dagar i veckan förutom torsdag och fredag udda veckor.

Vill du komma i kontakt med Henrik gör du det genom att mejla:
henrik.petersson@laroverken.se eller ringa/sms:a på telefonnummer: 073 – 519 29 33

Skolsköterska

Vår Skolsköterska Malin Nordin träffar du på tisdagar och torsdagar.

Hos Malin kan du få hjälp med allt som rör din hälsa. Malin arbetar även mycket med kost och sömn så har du frågor kring detta så hjälper Malin gärna till.

Hon har även hälsosamtal med alla elever i årskurs ett.

Malin kan du kontakta på telefonnummer: 073-519 29 34 eller mejla: malin.nordin@laroverken.se

Skolläkare

Fria Läroverkens skolläkare är Inger Persson.
Skolläkaren kommer till oss två gånger/termin och hjälper vår skolsköterska med hälsouppföljningar samt att skriva remisser.

Skolläkaren kommer du i kontakt med genom vår skolsköterska Malin Nordin.
Malin kan du kontakta på telefonnummer: 073-519 29 34 eller mejla: malin.nordin@laroverken.se

Skolkurator

Vår kurator heter Amanda Gustafsson.

Med Amanda kan du prata om allt som tynger dig: stress, relationer och skolan.
Hon arbetar även mycket med att förebygga stress och stresshantering och föreläser ute i klassrummen om detta.
Du når Amanda på telefonnummer: 072 – 644 48 02 eller mail: amanda.gustafsson@laroverken.se