Ekonomi

Ekonomi, Juridik

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att undervisningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök, gästföreläsningar och andra praktiska övningar i en större grad än vad som är normalt för traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Vi gör detta för att förbereda våra elever för studier på handelshögskolor och universitet där denna arbetsmetodik dominerar och för att vi tycker att man lär sig mer genom att varva teori med praktisk tillämpning.

Ekonomiprogrammet kan läsas med programfördjupningarna Entreprenörskap eller Juridik. Båda fördjupningar ger dig möjlighet att uppnå behörighet till grundläggande ekonomi- och juridikutbildningar på universitet och högskola.

NYHET 2018! Nu erbjuder vi även inriktningen Juridik.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Gästföreläsningar och studiebesök

Ett återkommande inslag under utbildningen är olika gästföreläsare som bjuds in för att berätta om sina karriärer. Vi gör detta för att våra elever ska få insikt i vad en ekonomiutbildning kan leda till så att de kan fatta rationella beslut om hur de vill fortsätta sina studier. Vi flyttar även blicken utanför skolan och genomför olika studiebesök hos företag och organisationer under utbildningens gång.


Företagande

En annan viktig del i utbildningen handlar om praktiskt företagande. Under årskurs två fokuserar vi lite extra på det genom arbete med Ung Företagsamhet (UF). Vi integrerar flera olika kurser i UF och skapar på det viset ett helhetstänk kring företagande som innebär att man lär sig teori som man sedan kan tillämpa praktiskt på sitt företag.


Praktik

Alla våra elever erbjuds möjligheten att göra praktik som en del av sin utbildning. Praktiken bygger på elevernas eget engagemang och de är drivande i processen med att hitta en plats som passar för just dem. Vi hjälper självfallet till att hitta platser om man vill det och våra lärare har en nära dialog med kontaktpersonerna på praktikplatserna under praktikens gång.


Casebaserad undervisning

Ett genomgående tema under hela utbildningen är att undervisningen bedrivs casebaserat. Det innebär att du, istället för att jobba med traditionell kurslitteratur och lösa uppgifter som kontrollerar att du förstått vad som står i boken, löser verkliga fall från riktiga företag med hjälp av teorier som våra lärare lär ut. Det är inte bara roligare utan leder också till en ökad förståelse.