Kontakt


Administrationen

Expedition

Tel: 073 – 519 29 33

Sjukanmälan

Tel: 073 – 519 29 30

Camilla Söderbäck

Rektor

Tel:073 – 519 29 31

E-post: camilla.soderback@laroverken.se

Henrik Hagström

IT-samordnare

Tel: 073 – 519 29 32

E-post: henrik.hagstrom@laroverken.se

Myriam Otterström

Administratör / SYV

Tel: 073 – 519 29 33

E-post: myriam.otterstrom@laroverken.se

Lisa Markkula

Specialpedagog

Tel: 073 – 519 29 38

E-post: inga-lisa.markkula@laroverken.se

Henrik Petersson

Speciallärare

Tel: 073 – 519 29 33

E-post: henrik.petersson@laroverken.se

Malin Nordin

Skolsköterska – På skolan på tisdagar

Tel: 073 – 519 29 34

E-post: malin.nordin@laroverken.se

Sara Einarsson

Kurator

Tel: 072 – 189 99 68

E-post: sara.einarsson@laroverken.se

Mats Caldwell

Lokalvård och elevresurs

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: mats.caldwell@laroverken.se


Hälsa och beteende / Ekonomi

Åsa Karlsson

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: asa.karlsson@laroverken.se

Marcus Printz

Leg. lärare. APL-ansvarig

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: marcus.printz@laroverken.se

Julia Karlsson

Förstelärare. Leg. lärare

Tel: 073-519 29 37

E-post: julia.karlsson@laroverken.se

Christian Jonasson

Förstelärare. Leg. lärare.

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: christian.jonasson@laroverken.se

Erik Cederberg

Lärare & resurspedagog. Moderna språk.

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: erik.cederberg@laroverken.se

Lina Kittel

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 41

lina.kittel@laroverken.se


IT & Teknik

Börje Truedsson

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 40

E-post: borje.truedsson@laroverken.se

Lars Wigforss

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 40

E-post: lars.wigforss@laroverken.se

Lars-Åke Morell

Lärare. APL-ansvarig.

Tel: 072 – 046 69 00

E-post: lars-ake.morell@laroverken.se

Tobias Prag

Lärare

Tel: 073 – 519 29 40

E-post: tobias.prag@laroverken.se

Annelie Gustafsson

Lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: annelie.gustafsson@laroverken.se

Annika Näther

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: annika.nather@laroverken.se

 


Media

Nicholas Carsheim

Förstelärare. Leg. lärare. Marknadskoordinator

Tel: 073 – 519 29 41

E-post: nicholas.carsheim@laroverken.se

Antonio Rizzardi

Arbetslagsledare & leg. lärare. Skyddsombud

Tel: 073 – 519 29 41

E-post: antonio.rizzardi@laroverken.se

Martin Lönngren

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 41

E-post: martin.lonngren@laroverken.se


Moderna språk

Elisabeth Zarrabeitia

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: elisabeth.zarrabeitia@laroverken.se

Frida Krim

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: frida.krim@laroverken.se