Kontakt

På våra skolor har vi en välkomnande hållning till besökare men alla besök ska vara planerade. Därför måste du som vill besöka någon av våra skolor kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.

Skolledning/Administration

Camilla Söderbäck

Rektor

073 – 519 29 31
camilla.soderback@laroverken.se

Malin Nordin

Biträdande rektor

073 – 519 29 34
malin.nordin@laroverken.se

Myriam Otterström

Administratör/Studie- och yrkesvägledare

073 – 519 29 33
myriam.otterstrom@laroverken.se

Henrik Hagström

IT-samordnare

073 – 519 29 32
henrik.hagstrom@laroverken.se

Mats Caldwell

Lokalvårdare/Elevresurs

073 – 519 29 35
mats.caldwell@laroverken.seElevhälsan

Amanda Gustafsson

Kurator

072 - 644 48 02
amanda.gustafsson@laroverken.se

Malin Nordin

Skolsköterska – På skolan på tisdagar

073 – 519 29 34
malin.nordin@laroverken.se

Lisa Markkula

Specialpedagog

073 – 519 29 38
inga-lisa.markkula@laroverken.se

Henrik Petersson

Speciallärare

073 – 519 29 33
henrik.petersson@laroverken.seArbetslag Hälsa och Beteende/Ekonomi

Åsa Karlsson

Lärare i Idrottsspecialisering, Naturkunskap, Idrott och Hälsa 1, Ledarskap och organisation

073 – 519 29 37
asa.karlsson@laroverken.se

Marcus Printz

APL-ansvarig/Lärare i Idrott och hälsa, Psykologi, Filosofi, Fritids och friskvårdsverksamhet, Aktivitetsledarskap, Människans miljöer, Pedagogiskt ledarskap 

073 – 519 29 37
marcus.printz@laroverken.se

Julia Karlsson

Förstelärare/Lärare i Samhällskunskap, Historia, Sociologi, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

073-519 29 37
julia.karlsson@laroverken.se

Christian Jonasson

Föräldraledig/Förstelärare/Lärare i Fritids- och idrottskunskap, Träningslära, Idrott och hälsa, Kost och hälsa, Hälsopedagogik, Lärande och utveckling, Fritids- och friskvårdsverksamhet

073 – 519 29 37
christian.jonasson@laroverken.se

Erik Cederberg

Lärare i Tyska, Samhällskunskap, Religionskunskap

073 – 519 29 37
erik.cederberg@laroverken.se

Lina Kittel

Lärare i Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

073 – 519 29 41
lina.kittel@laroverken.seArbetslag Natur/IT/Teknik

Börje Truedsson

Lärare i Matematik, Kemi, Fysik

073 – 519 29 40
borje.truedsson@laroverken.se

Lars Wigforss

Lärare i Programmering, Webbserverprogrammering, Elektronik och mekatronik

073 – 519 29 40
lars.wigforss@laroverken.se

Lars-Åke Morell

APL-ansvarig/Lärare i Dator- och nätverksteknik, Nätverksteknik, Larm- övervaknings- och säkerhetsteknik, Elektromekanik, Administration av nätverks- och serverutrustning, Nätverksadministration, Nätverkssäkerhet, Support och hemservice, CAD 1 och 2

072 – 046 69 00
lars-ake.morell@laroverken.se

Tobias Prag

Lärare i Webbutveckling, Dator- och nätverksteknik, Digital kommunikationsteknik, Datorteknik, Energiteknik

073 – 519 29 40
tobias.prag@laroverken.se

Annelie Gustafsson

Lärare i Matematik, Fysik, Teknik

073 – 519 29 35
annelie.gustafsson@laroverken.se

Annika Näther

Lärare i Entreprenörskap, Privatjuridik, Företagsekonomi, Kommunikation, Entreprenörskap och företagande

073 – 519 29 35
annika.nather@laroverken.seArbetslag Media

Nicholas Carsheim

Förstelärare/Marknadskoordinator/Lärare i Medieproduktion, Film- och TV-produktion, Gränssnittsdesign, Medier, samhälle och kommunikation

073 – 519 29 41
nicholas.carsheim@laroverken.se

Antonio Rizzardi

Arbetslagsledare/Skyddsombud/Lärare i Digitalt skapande, Foto, Estetisk kommunikation, Journalistik reklam och information

073 – 519 29 41
antonio.rizzardi@laroverken.se

Martin Lönngren

Lärare i Svenska, Engelska

073 – 519 29 41
martin.lonngren@laroverken.seArbetslag Moderna språk

Elisabeth Zarrabeitia

Lärare i Spanska

073 – 519 29 35
elisabeth.zarrabeitia@laroverken.se

Frida Krim

Lärare i Tyska

073 – 519 29 35
frida.krim@laroverken.se