Kontakt


Administrationen

Expedition

Tel: 073 – 519 29 33

Sjukanmälan

Tel: 073 – 519 29 30

Camilla Söderbäck

Rektor

Tel:073 – 519 29 31

E-post: camilla.soderback@laroverken.se

Henrik Hagström

IT-samordnare

Tel: 073 – 519 29 32

E-post: henrik.hagstrom@laroverken.se

Myriam Otterström

Administratör / SYV

Tel: 073 – 519 29 33

E-post: myriam.otterstrom@laroverken.se

Lisa Markkula

Specialpedagog

Tel: 073 – 519 29 38

E-post: inga-lisa.markkula@laroverken.se

Henrik Petersson

Speciallärare

Tel: 073 – 519 29 33

E-post: henrik.petersson@laroverken.se

Malin Nordin

Skolsköterska – På skolan på tisdagar

Tel: 073 – 519 29 34

E-post: malin.nordin@laroverken.se

Sara Einarsson

Kurator

Tjänstledig

Mats Caldwell

Lokalvård och elevresurs

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: mats.caldwell@laroverken.se


Hälsa och beteende / Ekonomi

Åsa Karlsson

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: asa.karlsson@laroverken.se

Marcus Printz

Leg. lärare. APL-ansvarig

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: marcus.printz@laroverken.se

Julia Karlsson

Förstelärare. Leg. lärare

Tel: 073-519 29 37

E-post: julia.karlsson@laroverken.se

Christian Jonasson

Förstelärare. Leg. lärare.

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: christian.jonasson@laroverken.se

Erik Cederberg

Lärare & resurspedagog. Moderna språk.

Tel: 073 – 519 29 37

E-post: erik.cederberg@laroverken.se

Lina Kittel

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 41

lina.kittel@laroverken.se


IT & Teknik

Börje Truedsson

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 40

E-post: borje.truedsson@laroverken.se

Lars Wigforss

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 40

E-post: lars.wigforss@laroverken.se

Lars-Åke Morell

Lärare. APL-ansvarig.

Tel: 072 – 046 69 00

E-post: lars-ake.morell@laroverken.se

Tobias Prag

Lärare

Tel: 073 – 519 29 40

E-post: tobias.prag@laroverken.se

Annelie Gustafsson

Lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: annelie.gustafsson@laroverken.se

Annika Näther

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: annika.nather@laroverken.se

 


Media

Nicholas Carsheim

Förstelärare. Leg. lärare. Marknadskoordinator

Tel: 073 – 519 29 41

E-post: nicholas.carsheim@laroverken.se

Antonio Rizzardi

Arbetslagsledare & leg. lärare. Skyddsombud

Tel: 073 – 519 29 41

E-post: antonio.rizzardi@laroverken.se

Martin Lönngren

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 41

E-post: martin.lonngren@laroverken.se


Moderna språk

Elisabeth Zarrabeitia

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: elisabeth.zarrabeitia@laroverken.se

Frida Krim

Leg. lärare

Tel: 073 – 519 29 35

E-post: frida.krim@laroverken.se

Skolan är ingen offentlig plats utan arbetsplats för elever och personal. På våra skolor strävar vi efter att ha en välkomnande hållning till besökare, dock ska besöken vara planerade. Därför måste du som planerar att besöka någon av våra skolor kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.