Nöjdhet & Betyg

Mycket nöjda elever

Eleverna är väldigt nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro, trivs och kan rekommendera skolan. De t.o.m. gillar skolmaten.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

 

Betyg

Fria Läroverken Kalmar klarar en hög andel examensbevis på alla program, utom Barn och Fritid (.. betyder att det är för få elever för att redovisa), och bättre än Kalmar gymnasieförbund totalt och på de högskoleförberedande programmen. Det är Samhällsvetenskapsprogrammet som drar upp resultatet.

Betygspoängen ligger dock under gymnasieförbundet på alla program, utom på Samhällsvetenskapsprogrammet. På Estetiska är betygspoängen i stort sett densamma.

betyg