Fria läroverken

Fria Läroverken driver gymnasier i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad. Våra gymnasier förenas av en gemensam vision. Vi vill stå för verkligt lärande – som är förankrat i verkligheten och som går längre och djupare än vad som kan mätas med formella kunskapstester. Vår styrka är entreprenörskap – vi vill att alla våra elever oavsett vilket program de har valt ska bli initiativrika och få en förmåga att göra sina liv spännande och meningsfulla. Vår ambition är att vara en skola som ligger i framkant på utvecklingen – som inte bara gör som man alltid har gjort utan som tar till sig ny forskning och teknik för att göra undervisningen och lärandet bättre och mer stimulerande.

Men först och främst är vi fokuserade på kvalitet. Vi är nämligen övertygade om att det inte finns några genvägar för skolor som vill bli uppskattade och framgångsrika; det är kvaliteten på undervisningen som är nyckeln till ett framgångsrikt lärande för våra elever.

Därför sätter vi upp ambitiösa mål, inte bara för våra skolor utan också tillsammans med våra ledare, medarbetare och elever. Våra mål fokuserar både på elevernas formella studieresultat (betyg) och på hur våra elever uppfattar skolan och sina lärare. Och eftersom vi vet att våra lärares skicklighet är den enskilt viktigaste faktorn för våra elevers framgång så har vi särskilda mål för medarbetarna. Alla mål följs upp och resultaten analyseras noggrant och regelbundet. Det är vårt sätt att förvissa oss om att vi gör rätt prioriteringar och fokuserar på sådant som verkligen gör skillnad för våra elever.

Skolorna erbjuder följande nationella program:

 • Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa
 • Ekonomiprogrammet, ekonomi
 • Ekonomiprogrammet, juridik
 • El och energiprogrammet, dator- och kommunikationsteknik
 • Estetiskt program, estetik och media
 • Handel- och administrationsprogrammet, handel och service
 • Hantverksprogrammet, florist
 • Hantverksprogrammet, frisör
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap
 • Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och samhälle
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet, inr. kök och servering
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet, inr. bageri och konditori
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap
 • Teknikprogrammet, informations- och medieteknik
 • Teknikprogrammet, teknikvetenskap