Norrköping Fria Läroverk flyttar till nya lokaler

Till hösten 2019 flyttar Norrköping Fria Läroverk till nya lokaler i centrala Norrköping. Skolans nya adress kommer vara Kvarngatan 34 som ligger intill Kunskapsgymnasiet. Anledningen till flytten är att de nya lokalerna passar skolan bättre än dagens på Dragsgatan.

Skolan kommer till stor del renoveras inför flytten och det kommer finnas träningslokaler i skolbyggnaden. Renoveringen startar under våren.

Fria i Norrköping vill skapa en skola som är bättre anpassad till skolans koncept om studier och träning. Det innebär att både klassrum och de ytor som eleverna spenderar sina raster på, kommer bjuda in till både studier och träning. Skolans elever och personal är med i arbetet med att utforma och renovera skolan, exempelvis är elevrådet med och tycker till. Själva flytten kommer genomföras under sommarlovet 2019.

Eleverna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer fortsätta gå i skolan på Dragsgatan och kemilabbet kommer Frias elever fortfarande använda. All annan utbildning flyttas till Kvarngatan. Skolans nuvarande lokaler kommer tas över av grundskolan Nordic International School som är en del av samma koncern som Fria Läroverken.

– Jag är väldigt glad över att vi ska flytta och är övertygad om att de nya lokalerna kommer innebära att skolan kan fortsätta utvecklas framöver, säger Jessica Hallberg, rektor på Fria i Norrköping.

Vid eventuella frågor är både nuvarande och eventuellt blivande elever samt vårdnadshavare välkomna att höra av sig till skolans rektor på jessica.hallberg@laroverken.se eller 073-625 13 29.

Den 9 februari mellan kl. 10-12 har skolan Öppet Hus där man bland annat kommer berätta mer om de nya lokalerna. Det Öppna Huset är i skolans nuvarande lokaler på Dragsgatan 7 i Norrköping.